Sterilisering/kastrering av katt

Sterilisering/kastrering av katt

Vi får ofte spørsmål rundt temaet sterilisering og kastrering av katt. Dersom man ikke driver oppdrett eller ønsker et kull med kattunger, bør man absolutt vurdere å sterilisere/kastrere katten sin. Artikkelen her gir svar på mange av de spørsmålene vi ofte får angående dette temaet.

En sterilisering eller kastrering vil si at man fjerner kattens reproduksjonsorganer kirurgisk, altså eggstokker og livmor hos hunkatter og testiklene hos hannkatter. Den viktigste følgen av dette er at katten ikke lenger kan formere seg. Ved å sterilisere katten sin bidrar man dermed til å begrense antallet uønskede kattunger og å redusere populasjonen av villkatter. Spesielt villkatter kan være et problem, fordi de kan spre sykdommer til den øvrige kattepopulasjonen.

Mange er bekymret for om det er trygt å gjennomføre en slik operasjon. Operasjonen må utføres under narkose, og dette medfører en liten risiko. Katten blir undersøkt på forhånd for å sjekke at den ikke har problemer med for eksempel hjerte og lunger, og for en ung frisk katt er risikoen ved narkose svært lav. Selve inngrepet varer kort tid og medfører lite fare for katten, og det er sjelden post-operative problemer etter en sterilisering eller kastrering.

Medikamentell utsettelse av løpetid («p-piller til katt») kan ha bivirkninger på lang sikt for katten, og vi anbefaler derfor ikke dette som en permanent løsning for å unngå kattunger og løpetid. Dessuten er det mer usikkert enn en operasjon.

Noen katter, spesielt hannkatter, blir mer rolige etter en kastrering. De blir også ofte mer hjemmekjære og farter mindre rundt. En ting man bør være oppmerksom på er at katten vil ha lettere for å legge på seg etter en operasjon, og derfor bør man velge et fôr som er tilpasset katten. Vi har et godt utvalg av fôr og gir gjerne veiledning rundt fôrvalg etter kastrering/sterilisering.

Praktisk gjennomføres operasjonen ved at katten leveres inn til oss om morgenen. Vi undersøker katten, og gjennomfører operasjonen i løpet av dagen. Katten kan deretter hentes på ettermiddagen. Det må bestilles time til inngrepet.